Mattequiz 5

Du behöver klara minst 80% för att kunna gå vidare. Du har en timme på dig. Du kan göra Quizzet flera gånger.Lycka till!