Nollproduktmetoden

Nollproduktmetoden är ett sätt att utnyttja att någonting multiplicerat med noll alltid blir noll. När du tittat på videon ska du göra ett övningsquiz Nollproduktmetoden. Åtta uppgifter.