Grafen och nollställen

https://youtu.be/-ikEO7ZLHBo I den här videon ska vi bestämma funktionens nollställe. Funktionens nollställe är också funktionens lösningar. Det är de värden $x$ har när grafen skär x-axeln.